Axa prioritara 5

Conservarea, protecția, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

  • 10 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 125.892.929,94 lei

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului

  • 4 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 55.852.880,70 lei
  • Reconversia functionala si reutilizarea unui teren degradat aflat in domeniul public al orasului Magurele, localitatea Dumitrana...

  • Crearea și amenajarea Parcului Valea Mangului din Orașul Chitila, în scopul creării și extinderii suprafețelor de spații verzi și a zonelor de recreere și agrement pentru comunitatea orașului...

  • Creșterea calitatii infrastructurii in orașul Buftea si revitalizarea unei zone in vederea acoperirii cererii pentru modalitati de petrecere a timpului liber...