Axa prioritara 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

  • 1 proiect contractat
  • Asistența financiară nerambursabilă: 60.678.554,41 lei
  • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov - DJ 101 - km 12+970 (Balotesti) – km 37+549 (Sitaru)......