2014 – 2020

Dezvoltare durabila

REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 și-a propus creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

În regiunea București-Ilfov, REGIO este implementat, în calitate de Organism Intermediar, de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), organizație neguvernamentală, non-profit, cu personalitate juridică și de utilitate publică, înființată în anul 1999, care funcționează în baza legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

230

PROIECTE FINANTATE

Alocarea financiară orientativă pentru REGIO în regiunea București-Ilfov a fost de 451.736.907 euro pe cinci axe prioritare, din care 356.638.299 euro contribuție FEDR şi 95.098.608 euro contribuție națională.

 

Până în prezent, la nivelul regiunii București-Ilfov, au fost depuse 357 de proiecte și s-au semnat 230 contracte de finanțare, valoarea totală nerambursabilă contractată fiind de 3.282.229.120 lei.

2014 – 2020

Axa 3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

2014 – 2020

Axa 5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

55400

Gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie

513

Echivalent tone de CO2 - Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera

10

Obiective de patrimoniu restaurate sau in curs de restaurare

96000

Vizitatori in plus la obiective de patrimoniu cultural si natural

4

Spatii verzi create / reabilitate sau in curs de reabilitare in zonele urbane

8700

Elevi care vor beneficia de conditii mai bune in scoli

2014 – 2020

Axa 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

2014 – 2020

Axa 10

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu precum si a învăţământul profesional şi tehnic