Proiecte finantate prin REGIO

Până în prezent, la nivelul regiunii București-Ilfov, au fost depuse 330 de proiecte și s-au semnat 219 contracte de finanțare, valoarea totală nerambursabilă contractată fiind de 3.206.502.398 lei.
2014 – 2020

Axa Prioritara 3

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor

2014 – 2020

Axa Prioritara 5

Conservarea, protecția, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

2014 – 2020

Axa Prioritara 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

2014 – 2020

Axa Prioritara 10

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului