Axa prioritara 3

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor – Operatiunea A – Cladiri rezidentiale

 • 102 proiecte contractate
 • 784 blocuri
 • Asistenta financiara nerambursabila: 865.576.776,88 lei
 • Proiectele au urmărit îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locatarilor acestora, promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive prin gestionarea inteligentă a energiei în condiţiile unei dezvoltări durabile....

 • Proiectele au vizat creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante....

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor – Operatiunea B – Cladiri publice

 • 16 proiecte contractate
 • Asistența financiară nerambursabilă: 184.217.116,68 lei

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor – Operatiunea C – Iluminat public

 • 4 proiecte contractate
 • Asistența financiară nerambursabilă: 50.030.232,25 lei

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila

 • 20 proiecte contractate
 • Asistența financiară nerambursabilă: 1.160.326.329,73 lei