Prioritatea de investitii 3.1 - Operatiunea C – Iluminat public

Extindere iluminat public în orașul Pantelimon

Extindere iluminat public în orașul Pantelimon

Extindere iluminat public pe un număr de 21 străzi și modernizare iluminat public Parc Livezilor în orașul Pantelimon

Proiectul urmareste cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din orasul Pantelimon.

Va fi extins sistemului de iluminat public in orasul Pantelimon pe un numar de 21 de strazi, pe o lungime totala de 15560 ml, prin montarea a 389 de stalpi si a 409 corpuri de iluminat cu LED cu eficienta energetica ridicata.

De asemenea, va fi modernizat sistemul de iluminat in Parcul Livezilor, prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie cu 49 de stalpi cu sistem de iluminat fotovoltaic cu LED cu eficienta energetica ridicata.

Prin acest proiect se urmareste si reducerea poluarii prin diminuarea gazelor cu efect de sera cu 41,89%, respectiv de la 94.54 tone/an la 54.92 tone/an si scaderea consumului anual de energie primara in iluminatul public de la 46,05 kWh/an la 27,46kWh/an.

Beneficiar Pantelimon
Asistenta financiara nerambursabila 8.341.986,23 lei
Stadiu in derulare