Author: Pavel Cristian

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)...