Prioritatea de investitii 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai în Municipiul București

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai în Municipiul București

Modernizarea și dotarea liniei de tramvai în Municipiul București

Cele 8 proiecte vizează îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, prin achiziționarea a 100 de tramvaie noi, moderne, pentru realizarea transferului sustenabil al unei părți prin cota modală de transport autoturisme către transportul public și creșterea numărului de utilizatori ai transportului public pe liniile vizate.

Tramvaiele noi vor circula pe traseele liniilor 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55.

Primele 15 tramvaie noi din lotul de 100 circulă, începând din data de 10 decembrie 2022, pe linia 41.

Beneficiar Municipiul București
Asistenta financiara nerambursabila 764.105.436,53 lei (total 8 proiecte)
Stadiu in derulare