Prioritatea de investitii 3.1 - Operatiunea B - Cladiri publice

Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” – Brănești

Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” – Brănești

Cresterea eficientei energetice pentru Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”

Proiectul a urmărit îmbunătățirea fondului construit existent în care Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru” își desfășoară activitatea, prin reabilitarea corpurilor C2, C3 și C4 din cadrul ansamblului de clădiri.

Obiectivele au fost scăderea consumului general prin înlocuirea a 10% din consumul energetic cu consum energetic din surse alternative de energie, încadrarea clădirilor în normele actuale de siguranță, calitate și protecție la incendiu, dar și sporirea atractivității lor și adaptarea la nevoile actuale ale elevilor.

Beneficiar Comuna Branesti
Asistenta financiara nerambursabila 5,531,491.88 lei
Stadiu in derulare