Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Reabilitarea si modernizarea DJ101

Reabilitarea si modernizarea DJ101

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov – DJ101 – KM 12+970 (Balotesti) – KM 37+549 (Sitaru)

Drumul județean 101 Balotești-Moara Vlăsiei-Gruiu-Sitaru, care leagă nordul județului de DN1 și de autostrada A3, va fi reabilitat complet pe o porțiune de 24 de kilometri. Lucrările presupun săpături, turnare straturi de mixtură asfaltică, turnare asfalt, realizare piste de bicicliști, creare de spații pentru autobuz și plantarea de arbori pe marginea drumului.

Porțiunea de drum din DJ 101 care va intra în reabilitare trece prin comune în care locuiesc, în total, aproape 25 de mii de oameni.

Beneficiar Judetul Ilfov
Asistenta financiara nerambursabila 60.678.554,41 lei
Stadiu în derulare