Prioritatea de investiții 5.2 - Regenerare urbană

Parc Aviației – Buftea

Parc Aviației – Buftea

Amenajare Parc Aviației, oraș Buftea, județul Ilfov

Obiectivul proiectului este creșterea calitatii infrastructurii in orașul Buftea si revitalizarea unei zone a localitatii, alaturi de acoperirea cererii pentru modalitati de petrecere a timpului liber, la nivel local.

Zona va fi modernizată și transformată conform necesitatilor societatii actuale, implementand masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator și urmărindu-se imbunatatirea accesibilitatii si a cresterii mobilitatii populatiei, in vederea stimularii dezvoltarii durabile, precum si reorganizarea peisagistica a zonei vizate si diminuarea disparitatilor existente intre zona respectiva si alte zone ale orasului, in ceea ce priveste gradul de atractivitate pentru locuitori si chiar pentru investitori.

Beneficiar UAT Buftea
Asistenta financiara nerambursabila 10.516.165,10 lei
Stadiu în derulare