Prioritatea de investiții 5.2 - Regenerare urbană

Parc Valea Mangului – Chitila

Parc Valea Mangului – Chitila

Parc Valea Mangului – Chitila

Obiectivul general al proiectului este crearea si amenajarea Parcului Valea Mangului, din Orasul Chitila, judetul Ilfov , prin reconversia unui teren degradat si neutilizat cu suprafata de 61734 mp, in scopul crearii si extinderii suprafetelor de spatii verzi si a zonelor de recreere si agrement pentru comunitatea orasului.

In cadrul Parcului Valea Mangului vor fi create zone de recreere si agrement pentru comunitate (spatii de promenada, piateta, amfiteatru verde, loc de joaca pentru copii, zona speciala amenajata pentru sport, skatepark, teren role/patinoar, zona fitness etc).

Beneficiar Chitila
Asistenta financiara nerambursabila 11.600.051,47 lei
Stadiu în derulare