Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Palatul Arhivelor Nationale

Palatul Arhivelor Nationale

Restaurarea sediului central monument istoric al Arhivelor Naționale

Obiectivul general al proiectului este conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric bucureștean prin consolidarea, reabilitarea și restaurarea Palatului Arhivelor Naționale, precum și crearea facilitaților de vizitare, prin organizarea Muzeului Arhivelor Naționale.

Beneficiar Arhivele Naționale
Asistenta financiara nerambursabila 18.267.717,15 lei
Stadiu în derulare