Axa 5.1

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)...

Consolidarea, reabilitarea și restaurarea Palatului Arhivelor Naționale și organizarea Muzeului Arhivelor Naționale....