Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Scaune

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Scaune

Consolidare, restaurare si punerea in valorare imobil situat in Strada Scaune, nr.2, sector 3, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Proiectul a urmărit restaurarea şi consolidarea monumentului istoric de interes naţional Biserica „Scaune” din Bucureşti, în vederea introducerii acestuia în circuitul turistic cultural-religios local şi valorificării potenţialului turistic al municipiului Bucureşti.

S-au executat lucrări de consolidare a monumentului istoric, de consolidare/reabilitare a iconostasului și de restaurare a picturilor. Au fost restaurate și 28 de piese de mobilier și s-au realizat/modernizat mai multe categorii de instalații (iluminat și prize, paratrăsnet, detecţie incendiu, detecţie efracţie, echipamente sonorizare, încălzire prin pardoseală). De asemenea, s-a procedat la amenajări exterioare (300 mp gazon semănat, 20 arbuşti decorativi plantaţi) și la crearea de facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă și/sau cu deficiențe de vedere.

Beneficiar Parohia Scaune
Asistenta financiara nerambursabila 8,738,702.14 lei
Stadiu finalizat