Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)

Mânăstirea Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci)

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului de monumente istorice al Mânăstirii Sf. Nicolae-Sitaru (Balamuci), Sat Balta Neagră, comuna Nuci, județ Ilfov, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii „Sf. Nicolae”, în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

Activitățile proiectului urmăresc îmbunătățiri de ordin structural, funcțional și arhitectural ale Bisericii „Sf. Nicolae”cu respectarea principiilor dezvoltării durabile și protectiei mediului.

În vederea includerii obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic județean și regional, se are în vedere realizarea unor lucrări conexe de tip infochioșc și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, precum și îmbunătățirea condițiilor de siguranță prin înființarea unei gospodării de apă pentru incendiu. Se preconizează o creștere cu 5,37% a numărului de vizite (minimum 3139 vizitatori pe an).

Promovarea obiectivului va fi realizată prin implementarea unei strategii de marketing, a unei campanii de informare și a activității de digitizare a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Beneficiar Parteneriat UAT Ilfov - Mânăstirea Sf. Nicolae Balamuci
Asistenta financiara nerambursabila 7.671.642,41 lei
Stadiu în derulare