Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Muzeul Naţional al Pompierilor “Foişorul de Foc”

Muzeul Naţional al Pompierilor “Foişorul de Foc”

Reabilitarea și modernizarea Muzeului Național al Pompierilor  “Foișorul de Foc”

Obiectivul general al proiectului este valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin reabilitarea, modernizarea si promovarea obiectivului de patrimoniu „Muzeul Pompierilor – Foișorul de Foc”.

De asemenea, vor fi refăcute instalațiile interioare, se vor monta echipamente noi și se va realiza un sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a elementelor de detaliu, ancadramentelor, capetelor de tiranți și a amenajării peisajere.

Nu în ultimul rând, se va proceda la digitizarea obiectivului de patrimoniu și la promovarea acestuia.

Beneficiar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Asistenta financiara nerambursabila 16.998.851,05 lei
Stadiu în derulare