Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

„Asezamintele brancovenesti Biserica Domnita Balasa”

„Asezamintele brancovenesti Biserica Domnita Balasa”

Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric „Asezamintele brancovenesti Biserica Domnita Balasa”

Investitia a avut ca scop restaurarea si consolidarea cladirii monument istoric – Biserica „Inaltarea Domnului” – Domnita Balasa din Municipiul Bucuresti, precum si integrarea acesteia in circuitul turistic cultural-istoric si religios.

Restaurarea obiectivului de patrimoniu a vizat consolidarea structurală, restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice.

Se estimează că reintegrarea în circuitul turistic cultural-istoric și religios va duce la o creștere cu minimum 10% a numărului mediu anual de vizitatori.

În cadrul proiectului s-a realizat și digitizarea monumentului istoric „Așezămintele brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, urmând ca materialul rezultat să fie integrat pe site-ul web și să fie disponibil publicului.

Beneficiar Asezamintele brancovenesti Biserica Domnita Balasa
Asistenta financiara nerambursabila 16.801.777,38 lei
Stadiu finalizat