Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Icoanei

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Icoanei

Consolidare, restaurare şi punere în valoare Biserica Adormirea Maicii Domnului – Icoanei

Obiectivele proiectului au fost restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului – Icoanei” din București prin introducerea în circuitul turistic.

S-a urmărit creșterea numărului de vizitatori ai Bisericii „Adormirea Maicii Domnului- Icoanei” cu 25% în primul an după implementarea proiectului, precum și diversificarea produselor și serviciilor turistice culturale locale prin înființarea în cadrul bisericii a unui punct de informare turistică.

Beneficiar Biserica Adormirea Maicii Domnului - Icoanei
Asistenta financiara nerambursabila 6.242.413,25 lei
Stadiu finalizat