Obiectiv Specific 10.2 Infrastructură educațională - Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții

Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”

Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu”

Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” din bd. Metalurgiei nr. 89

Obiectivul general este consolidarea invatamantului profesional prin asigurarea unor facilitati educationale de inalta calitate prin constructia, reabilitarea, extinderea si dotarea unitatii de invatamant. Cresterea calitatii infrastructurii de educatie, accesului si a atractivitatii unitatii de invatamant va asigura un proces educational la standarde europene si va creste participarea populatiei scolare la procesul educational si va reduce fenomenul de abandon/ parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de cuprindere in invatamantul tehnologic.

Scopul investitiei il reprezinta construirea unui camin de fete, reabilitarea si extinderea caminului de baieti si construirea unui Centru de Integrare Profesionala cu sala de conferinte, spatii de lucru etc. Cele trei obiective de investitii asigura un climat sanatos si adecvat procesului educational, contribuind in mod fundamental la revigorarea invatamantului profesional si tehnic.

Beneficiar Sectorul 4, București
Asistenta financiara nerambursabila 24.918.304,73 lei
Stadiu finalizat