Regenerare ZUM – Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4

Obiectiv specific 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Regenerare ZUM – Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4

Regenerare ZUM – Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4

Obiectivul proiectului a fost îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, pentru trei blocuri de locuințe sociale din Sectorul 4 al Municipiului București.

Măsurile propuse în cadrul intervenției au urmărit îmbunătățirea calității locuințelor actuale, creșterea condițiilor de igienă şi confort termic al locuitorilor și asigurarea siguranţei locative.

Beneficiar Sectorul 4, București
Asistenta financiara nerambursabila 6.652.100,00 lei
Stadiu în derulare