HERMIX – Model conceptual inovativ pentru marketingul strategic B2G

Obiectiv specific 1.2 Creșterea inovării in companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale

HERMIX – Model conceptual inovativ pentru marketingul strategic B2G

HERMIX – Model conceptual inovativ pentru marketingul strategic B2G

Proiectul urmărește analizarea, proiectarea si dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) al unui nou produs informatic, denumit Hermix, prin realizarea unor activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

Activitățile vor include demonstrarea și validarea modelului conceptual  inovativ – prototipului de produs informatic, prin realizarea de teste de laborator, cât și teste în mediu industrial relevant, în economie, cu clienți reali, precum și diseminarea pe scara larga a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, prin participarea la conferințe și publicarea de articole.

Beneficiar Alstoria Global Tech SRL
Asistenta financiara nerambursabila 983.733,27 lei
Stadiu în derulare