Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare grădiniță situată în bulevardul Metalurgiei nr. 89

Obiectiv specific 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare grădiniță situată în bulevardul Metalurgiei nr. 89

Regenerare ZUM – Reabilitare și modernizare grădiniță situată în bulevardul Metalurgiei nr. 89

Obiectivul proiectului a fost creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii pentru copiii din zonele marginalizate cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială ale sectorului 4 al Municipiului București, prin facilitarea accesului la infrastructura necesară desfășurării actului educațional în condiții sporite de confort și utilarea spațiilor pentru derularea activităților didactice, contribuind astfel la creșterea gradului de participare la procesul educațional și reducerea părăsirii timpurii a învățământului.

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific a priorității dedicate dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a sistemului educațional timpuriu prin facilitarea accesului copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială la educație de calitate și integrarea acestora în colective.

Beneficiar Sectorul 4, București
Asistenta financiara nerambursabila 2.565.809,99 lei
Stadiu finalizat