Obiectiv Specific 10.1a Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu - Creșe și grădinițe

Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar – zona Dristor

Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar – zona Dristor

Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar zona Dristor (fosta gradinita nr. 239)

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea numărului de participanți la procesul educațional din cadrul Grădiniței nr. 239, in vederea eficientizării tranziției către niveluri de educație superioare, prin construirea unui nou corp de clădire pentru desfășurarea activităților preșcolare.

Beneficiar Sectorul 3, București
Asistenta financiara nerambursabila 6.993.416,13 lei
Stadiu în derulare