Obiectiv Specific 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu - Ciclul primar și gimnazial

Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca” (fosta nr. 196)

Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca” (fosta nr. 196)

Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala „Federico Garcia Lorca” (fosta nr. 196)

Proiectul si-a propus sa creasca gradul de participare si sa creeze conditii optime in vederea asigurarii nivelului de baza al calitatii invatamantului primar si gimnazial, in vederea eficientizarii tranzitiei catre niveluri de educatie superioare. Astfel, se va extinde infrastructura de educatie existenta printr-un corp nou de cladire in cadrul Scolii Gimnaziale „Federico Garcia Lorca”.

Beneficiar Sectorul 3, București
Asistenta financiara nerambursabila 5.802.734,99 lei
Stadiu finalizat