Obiectiv Specific 10.2 Infrastructură educațională - Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” – Sector 3

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” – Sector 3

Lucrări capitale pentru cresterea eficientei energetice si modernizare – Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Corp C2

Obiectivul proiectului a fost reabilitarea si modernizarea corpului 2 al cladirii Colegiului Tehnic Mihai Bravu din str. Ion Tuculescu, pentru o pregătire profesională de calitate, relevantă pentru cerintele specifice de pe piata muncii.

Beneficiar Sectorul 3, București
Asistenta financiara nerambursabila 4.669.053,40 lei
Stadiu finalizat