Obiectiv Specific 10.2 Infrastructură educațională - Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității infrastructurii de educație a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, creșterea participării populației școlare la procesul educațional și reducerea abandonului școlar.

Astfel, s-a modernizat clădirea în care funcționează colegiul, s-au dotat și echipat spațiile de desfășurare a procesului educațional și s-au realizat facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Beneficiar Parteneriat Sector 6 - Administrația Școlilor Sector 6
Asistenta financiara nerambursabila 12.758.891,05 lei
Stadiu finalizat