Obiectiv Specific 10.3 Infrastructură educațională - Învățământ terțiar universitar

Clădirea administrativă corp B – Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”

Clădirea administrativă corp B – Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”

Consolidarea, restaurarea, refacerea instalatiilor si amenajari – cladirea administrativa Corp B – Gradina Botanica „Dimitrie Brandza”

Prin acest proiect, se urmareste imbunatatirea condițiilor de studiu ale studentilor, cu scopul de a spori accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de învatamant superior (persoane ce provin din mediul rural, persoane apartinand altor etnii, persoane cu dizabilitati), conditii de natura a veni in sprijinul masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pieței muncii.

Beneficiar Universitatea București
Asistenta financiara nerambursabila 7.723.647,78 lei
Stadiu în derulare