Priority axis 9

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate

  • 3 proiecte contractate
  • Asistența financiară nerambursabilă: 9.778.586,79 lei