Obiectiv Specific 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu - Ciclul primar și gimnazial

Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” – Popești-Leordeni

Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” – Popești-Leordeni

Construire corp nou Scoala Gimnaziala „Ioan Badescu”, Orasul Popesti-Leordeni, judet Ilfov

Obiectivul general constă în construirea unei clădiri noi pentru Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” din orasul Popesti-Leordeni (pentru clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare), pentru a creste accesul, calitatea si atractivitatea procesului educațional în localitatea respectivă si a serviciilor suport în vederea adaptării ofertei scolii la cerințele beneficiarilor.

Investiția propusă a se realiza se referă la construirea a doua corpuri noi de clădire pentru Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, care să cuprindă săli de clasă, sală de sport, grupuri sanitare, asigurarea unor facilitați pentru programul de tip „școala după școală”, laboratoare specifice activităților școlare și achiziționarea de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional.

Beneficiar UAT Popești-Leordeni
Asistenta financiara nerambursabila 5.338.038,26
Stadiu în derulare