Prioritatea de investitii 3.1 - Operatiunea C – Iluminat public

Iluminat public in orasul Chitila

Iluminat public in orasul Chitila

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat in orasul Chitila

Proiectul urmareste imbunatatirea infrastructurii de iluminat public, prin investitii in reintregirea si modernizarea sistemului existent, cat si prin crearea de noi retele de iluminat public, care sa conduca la scaderea consumului anual de energie primara din iluminat public cat si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

De asemenea, vor fi optimizate consumurile de energie electrica prin implementarea unui sistem de telegestiune, in vederea gestionarii si monitorizarii parametrilor de consum ai infrastructurii de iluminat public local.

Beneficiar Chitila
Asistenta financiara nerambursabila 18.102.010,47 lei
Stadiu in derulare