Obiectiv Specific 10.1a Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu - Creșe și grădinițe

Grădiniță în cadrul Școlii nr. 190 – Sectorul 4

Grădiniță în cadrul Școlii nr. 190 – Sectorul 4

Lucrari de constructii gradinita din incinta scolii Gimnaziale nr. 190

Obiectivul general a fost constructia unei gradinite cu program normal si prelungit, marirea capacitatii si cresterea calitatii infrastructurii de educatie, a accesului si a atractivitatii pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational, asigurarea unei rate mai facile de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Beneficiar Sectorul 4, București
Asistenta financiara nerambursabila 9.139.594,45 lei
Stadiu finalizat