Obiectiv Specific 10.1a Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu - Creșe și grădinițe

Modernizare bazin înot – Grădinița nr. 191

Modernizare bazin înot – Grădinița nr. 191

Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot – Grădinița nr. 191

Prin acest proiect, s-a urmărit menținerea numărului de participanți la procesul educațional din cadrul Grădiniței nr. 191, prin lucrări de modernizare și remediere a bazinului de înot și extinderea clădirii ce îl adăpostește cu un etaj consacrat activităților sportive și recreative, pentru creșterea calității infrastructurii educational și atractivității unității de învățământ.

Beneficiar Sectorul 3, București
Asistenta financiara nerambursabila 5.106.137,10 lei
Stadiu finalizat