Obiectiv Specific 10.3 Infrastructură educațională - Învățământ terțiar universitar

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea corpului C2 – ASE Bucuresti

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea corpului C2 – ASE Bucuresti

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea corpului C2 – ASE Bucuresti

Proiectul urmareste refunctionalizarea si reintegrarea in circuitul educational de nivel tertiar a imobilului din str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B), sector 1, municipiul Bucuresti, apartinand Academiei de Studii Economice din Bucuresti, prin lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare.

De asemenea, va fi imbunatatita si modernizata infrastructura educationala cu echipamente IT&C si software de ultima generatie si mobilier nou, modern adecvat procesului educational universitar la cerintele actuale.

Beneficiar Academia de Studii Economice din București
Asistenta financiara nerambursabila 23.378.507,44 lei
Stadiu în derulare