Obiectiv Specific 10.2 Infrastructură educațională - Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” – Corp B

Lucrările ce se vor executa în cadrul corpului B al clădirii Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” vor crește calitatea serviciilor educaționale prin modernizarea, consolidarea și reabilitarea spațiilor funcționale și de învățământ existente și amenajarea grupurilor sanitare.

Se urmărește, astfel, creșterea contribuției învățământului profesional și tehnic la tranziția rapidă și eficientă către o economie competitivă, bazata pe inovare și cunoaștere, participativă și inclusivă. În aceste condiții, învățământul profesional și tehnic trebuie să asigure absolvenților șansa ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul învățării pe tot parcursul vieții.

Beneficiar Sectorul 3, București
Asistenta financiara nerambursabila 5.014.643,24 lei
Stadiu în derulare