Obiectiv Specific 10.3 Infrastructură educațională - Învățământ terțiar universitar

Sediul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București

Sediul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București

Consolidare, restaurare, modificări interioare, refacere instalații, amenajări exterioare imobil din str. Spiru Haret, nr.8, sector 1

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea, restaurarea, modificarea interioară, refacerea instalațiilor și a amenajărilor exterioare imobilului situat în Str. Spiru Haret, nr. 8, sector 1.

S-a urmărit refacerea imaginii exterioare iniţiale, a volumetriei moderniste și, pe cât posibil, a planului specific arhitecturii acelei perioade. Proiectul a fost structurat pe următoarele obiecte şi categorii de lucrări: refacerea şarpantei cu păstrarea volumetriei actuale şi înlocuirea învelitorii; desfacerea elementelor parazitare şi înlăturarea tuturor elementelor improprii; realizarea de modificări interioare ale compartimentărilor cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa în exploatare, securitatea la incendiu şi confortul utilizatorilor; resturarea faţadelor cu revenirea la arhitectura iniţială, inclusiv cu revenirea la tâmplăria din lemn şi la golurile iniţiale; desfacerea tuturor adaosurilor târzii; restaurarea finisajelor iniţiale: tâmplarie, tencuieli, pardoseli, înlocuirea instalaţiilor vechi și nefuncţionale cu instalaţii moderne, cu scopul a crește gradul de confort în spațiile cu funcțiunile specifice de învătământ; introducerea de sisteme moderne de instalaţii, respectiv ventilaţie, detecţie şi stingere incendiu, voce- date, antiefracţie, înregistrare video etc.; restaurarea tuturor componentelor artistice interioare şi exterioare: elemente decorative din ipsos, similipiatră şi pictură murală; introducerea unor sisteme electronice de monitorizare seismică; introducerea unor sistem de climatizare cu pompe de căldură controlate prin BMS.

Beneficiar Universitatea București
Asistenta financiara nerambursabila 11.464.096,14 lei
Stadiu finalizat