Axa 3.1 A

Proiectele au vizat creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante....

Proiectele au urmărit îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locatarilor acestora, promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive prin gestionarea inteligentă a energiei în condiţiile unei dezvoltări durabile....