Obiectiv Specific 10.2 Infrastructură educațională - Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții

Atelier școală, laborator didactic, parc dendrologic – Colegiul silvic „Theodor Pietraru” – Brănești

Atelier școală, laborator didactic, parc dendrologic – Colegiul silvic „Theodor Pietraru” – Brănești

Atelier școală, laborator didactic, parc dendrologic – Colegiul silvic „Theodor Pietraru” – Brănești

Obiectivul investiţiei este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din domeniul profesional şi tehnic, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Se va urmări îmbunătăţirea condiţiilor de derulare a procesului educaţional prin reabilitarea portofoliului dendrologic al comunei Brăneşti şi crearea unei zone care asigură un climat adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ.

De asemenea, se are în vedere sporirea atractivităţii învăţământului tehnic pentru tineri prin extinderea infrastructurii educaţionale a liceului Theodor Pietraru cu un atelier tehnologic în aer liber.

Beneficiar Comuna Brănești
Asistenta financiara nerambursabila 2.414.817,99 lei
Stadiu în derulare